Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας
Διεύθυνση: Φάνης 5, 2304 Λακατάµεια, Λευκωσία Τηλέφωνο.:  22802888 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Αναλιόντας, Τσέρι, Καµπιά, Καπέδες, Πέρα, Πολιτικό, Πάνω ∆ευτερά, Κάτω ∆ευτερά, Ψηµολόφου, Ανάγεια, Εργάτες, Επισκοπειό, Ανθούπολη,…