Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας
Διεύθυνση: Φάνης 5, 2304 Λακατάµεια, Λευκωσία Τηλέφωνο.:  22802882 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Αναλιόντας, Τσέρι, Καµπιά, Καπέδες, Πέρα, Πολιτικό, Πάνω ∆ευτερά, Κάτω ∆ευτερά, Ψηµολόφου, Ανάγεια, Εργάτες, Επισκοπειό, Ανθούπολη,…
Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας (πρώην Λυκαβηττού)
Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 34, Στρόβολος, 1075 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22802380 ή 22802371 Περιοχές που αστυνομεύει: Αγία Παρασκευή, Αγλαντζιά, Άγιοι Οµολογητές, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Αντώνιος, Ακρόπολη, ∆ασούπολη, πλαγιόδροµος Αθαλάσσας βόρεια του Α.Τ.Ι., Λευκωσία,…
Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομέτιου
Διεύθυνση:Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 14, 2368 Άγιος ∆οµέτιος, Λευκωσία Τηλέφωνο.:  22802838 Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος ∆οµέτιος, Έγκωµη, Μακεδονίτισσα, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παύλος, Αρχάγγελος, Λακατάµεια, Λευκωσία, Στρόβολος, Παρισσινός. Χάρτης:
Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 27-29, 1037 Καϊµακλί, Λευκωσία Τηλέφωνο:22802800 Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Αντώνιος, Άγιος Κασσιανός, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Γενί Τζαµί, Χρυσαλινιώτισσα, Καϊµακλί, Παλλουριώτισσα, Οµορφίτα. Χάρτης:
Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών
Διεύθυνση: Αγιασµάτων 43, 2230 Λευκωσία Τηλέφωνο.: 222607300 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ελευθέριος, Λατσιά, Γέρι, πλαγιόδροµος Αθαλάσσας (νότια), Ύψωµα Άρωνα, κοίτη του ποταµού έως το…
Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού
Διεύθυνση: Ελευθερίας 36, 2572 Πέρα Χωριό, Λευκωσία Τηλέφωνο.: 222607400 Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: ∆άλι, Πέρα Χωρίο, Νήσου, Λύµπια, Αλάµπρα, Σια, Αγία Βαρβάρα, Mαθιάτης, Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, Ηλιούπολη, περιοχή…
Αστυνομικός Σταθμός Κλήρου
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 83A, 2600 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22820930 Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Κλήρου, Καλό Χωριό (Ορεινής), Άγιος Επιφάνιος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιά, Μιτσερό, Αγροκηπιά, Αρεδιού, Μαλούντα, Ιερά Μονή…
Αστυνομικός Σταθμός Παλαιχωρίου
Διεύθυνση: Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη 79Β, 2745 Παλαιχώρι Ορεινής, Λευκωσία Τηλέφωνο: 22820950 Κοινότητες που αστυνοµεύει: Παλαιχώρι, Ασκάς, Φτερικούδι, Αληθινού, Άλωνα, Πολύστυπος, Πλατανιστάσα, Λιβάδια, Σαράντι, Απλίκι, Φαρµακάς, Καµπί Φαρµακά, Λαγουδερά. Πατήστε εδώ…
Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς
Διεύθυνση: Πάροδος Γρηγόρη Αυξεντίου, 2660 Κοκκινοτριµιθιά, Λευκωσία Τηλέφωνο.:22607140 Κοινότητες που αστυνοµεύει: Κοκκινοτριµιθιά, Παλαιοµέτοχο, Άγιοι Τριµιθιάς, Μάµµαρι, ∆ένεια