Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Κλήρου

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 83A, 2600 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22820930

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Κλήρου, Καλό Χωριό (Ορεινής), Άγιος Επιφάνιος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιά, Μιτσερό, Αγροκηπιά, Αρεδιού, Μαλούντα, Ιερά Μονή Μαχαιρά, Άγιος Ιωάννης, Αγρόκτηµα Αχεράς, Κιόνια.

Χάρτης: