Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας (πρώην Λυκαβηττού)

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 34, Στρόβολος, 1075 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22802380 ή 22802371

Περιοχές που αστυνομεύει: Αγία Παρασκευή, Αγλαντζιά, Άγιοι Οµολογητές, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Αντώνιος, Ακρόπολη, ∆ασούπολη, πλαγιόδροµος Αθαλάσσας βόρεια του Α.Τ.Ι., Λευκωσία, Λυκαβηττός, Παλλουριώτισσα, Στρόβολος, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Κασσιανός, Άγιος Σάββας, Λευκωσία, Τρυπιώτης, Φανερωµένη, Χρυσαλινιώτισσα, Γενί Τζαµί, Νεπέτ Χανέ, Οµεριέ, Ταπάκ Χανέ, Τοχτ Αλ Καλφ.

Χάρτης: