ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες. Για οδικά…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων αναμένεται η συνήθης αυξημένη πρωινή…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες. Το κοινό…
Κλειστός δρόμος στην επαρχία Λεμεσού
Κλειστή παραμένει η έξοδος του παρακαμπτήριου δρόμου προς Παρεκκλησιά, στην επαρχία Λεμεσού, λόγω της συνέχισης των εργασιών, για αποκατάσταση πασσάλου της ΑΗΚ. Η τροχαία κίνηση…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε ορισμένες περιοχές λόγω εκτέλεσης εργασιών είναι πιθανό να επηρεάζεται η…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Λόγω βροχόπτωσης, σε αρκετές περιοχές το οδόστρωμα είναι βρεγμένο και οι…
Επικίνδυνος δρόμος λόγω κατολισθήσεων
Λόγω βροχόπτωσης στο δρόμο Γουρίου – Λαζανιά – Μαχαιρά, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις όγκων χώματος και πετρών. Ως εκ τούτου ο δρόμος έχει καταστεί επικίνδυνος για…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Λόγω βροχόπτωσης, σε αρκετές περιοχές το οδόστρωμα είναι βρεγμένο και οι…
Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε ορισμένες περιοχές λόγω εκτέλεσης εργασιών είναι πιθανό να επηρεάζεται η…