Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών

Διεύθυνση: Αγιασµάτων 43, 2230 Λευκωσία

Τηλέφωνο.: 222607300

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ελευθέριος, Λατσιά, Γέρι, πλαγιόδροµος Αθαλάσσας (νότια), Ύψωµα Άρωνα, κοίτη του ποταµού έως το κοιµητήριο Αγλαντζιάς.

Χάρτης: