Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 27-29, 1037 Καϊµακλί, Λευκωσία

Τηλέφωνο:22802800

Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Αντώνιος, Άγιος Κασσιανός, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Γενί Τζαµί, Χρυσαλινιώτισσα, Καϊµακλί, Παλλουριώτισσα, Οµορφίτα.

Χάρτης: