Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς

Διεύθυνση: Πάροδος Γρηγόρη Αυξεντίου, 2660 Κοκκινοτριµιθιά, Λευκωσία

Τηλέφωνο.:22607140

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Κοκκινοτριµιθιά, Παλαιοµέτοχο, Άγιοι Τριµιθιάς, Μάµµαρι, ∆ένεια