Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμειας

Διεύθυνση: Φάνης 5, 2304 Λακατάµεια, Λευκωσία

Τηλέφωνο.:  22802882

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Αναλιόντας, Τσέρι, Καµπιά, Καπέδες, Πέρα, Πολιτικό, Πάνω ∆ευτερά, Κάτω ∆ευτερά, Ψηµολόφου, Ανάγεια, Εργάτες, Επισκοπειό, Ανθούπολη, Πάνω Λακατάµεια, Κάτω Λακατάµεια, Αρχάγγελος, Συνοικισµός Αγίου Μάµα, Συνοικισµός Ανθούπολης, Βιοµηχανική Περιοχή Εργατών, Συνοικισµός Γερανίου, Συνοικισµός Κουλουράτου, Λευκωσία, Φιλάνι.

Χάρτης: