Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομέτιου

Διεύθυνση:Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 14, 2368 Άγιος ∆οµέτιος, Λευκωσία

Τηλέφωνο.:  22802838

Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος ∆οµέτιος, Έγκωµη, Μακεδονίτισσα, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παύλος, Αρχάγγελος, Λακατάµεια, Λευκωσία, Στρόβολος, Παρισσινός.

Χάρτης: