Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Παλαιχωρίου

Διεύθυνση: Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη 79Β, 2745 Παλαιχώρι Ορεινής, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22820950

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Παλαιχώρι, Ασκάς, Φτερικούδι, Αληθινού, Άλωνα, Πολύστυπος, Πλατανιστάσα, Λιβάδια, Σαράντι, Απλίκι, Φαρµακάς, Καµπί Φαρµακά, Λαγουδερά.

Πατήστε εδώ για προβολή χάρτη