ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 22802424 Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λευκωσίας 22802288Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 2 Λευκωσίας 22802188Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 3 Λευκωσίας 22802150Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 4 Λευκωσίας 22802424Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λεμεσού 25805400Πυροσβεστικός Σταθμός…
Βοήθεια στο Θαλάσσιο Χώρο
1441 24ωρη γραμμή 24643005 Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λιμενικοί και Ναυτικοί Σταθμοί: Λιμενικός Σταθμός νέου Λιμανιού Λεμεσού 25805333Ναυτικός Σταθμός Λεμεσού 25805372Λιμενικός και Ναυτικός Σταθμός Λάρνακας24804426Λιμενικός Σταθμός Μαρίνας Λάρνακας 24804053Λιμενικός…