ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γραμμή Εξαφανισμένων Παιδιών 116000

Το 116000 είναι η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 22 κράτη-μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.