ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όριο αλκοόλης κατά την οδήγηση

Το καθορισμένο όριο στην αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα, είναι:

(α) Για όλες τις περιπτώσεις, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο (β), 22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής, ή 50 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλης σε 100 χιλιοστά το λίτρου αίματος.

(β) Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις πιο κάτω υποπαραγράφους (i) έως (vi), 9 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής, ή 20 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλης σε 100 χιλιοστά το λίτρου αίματος:

(i) Πρόσωπο που  οδηγά οποιοδήποτε μηχ. Όχημα και κατέχει άδεια οδήγησης για οποιαδήποτε κατηγορία η οποία έχει εκδοθεί μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερου από τρία (3) έτη.

(ii) Πρόσωπο που  οδηγά οποιοδήποτε μηχ. Όχημα με άδεια οδήγησης μαθητευόμενου.

(iii) Πρόσωπο που οδηγεί μηχ. Όχημα κατηγορίας L1 έως L7e (δίκυκλο, τρίκυκλο, τετράκυκλο).

(iv) Πρόσωπο που οδηγά φορτηγό κατηγορίας Ν2, Ν3 ή λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3.

(v) Πρόσωπο που οδηγά ΤΑΞΙ και βρίσκεται σε υπηρεσία.

(vi) Πρόσωπο που  οδηγά όχημα που μεταφέρει επικίνδυνο εμπόρευμα.