ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 22802424

 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λευκωσίας 22802288
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 2 Λευκωσίας 22802188
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 3 Λευκωσίας 22802150
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 4 Λευκωσίας 22802424
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λεμεσού 25805400
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 2 Λεμεσού 25805444
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 3 Λεμεσού 25805454
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 1 Λάρνακας 24804280
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αρ. 2 Λάρνακας 24804260
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αεροδρομίου Λάρνακας 24804350
 • Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) 24804366
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου 26806272
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς 26806230
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αεροδρομιού Πάφου 26806242
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου 23803232

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου

 • Πυροσβεστικός Σταθμός Νήσου 22523130
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Παλαιχωρίου 22642110
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Περιστερώνας 22607164
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Ευρύχου 22932105
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Λευκάρων 24811133
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηαίνου 24523330
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πλατρών 25421180
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πελενδρίου 25550002
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Αγρού 25521909
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Εφταγώνιας 25623016
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πάχνας 25942330
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Κάτω Πύργου 26812940
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Στρουμπιού 26623955
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Κελοκεδάρων 26442016
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Πέγειας 26343542
 • Πυροσβεστικός Σταθμός Ξυλοφάγου 24725093