ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικά ιδιωτικών οχημάτων –

Tα ακόλουθα έγγραφα είναι απαραίτητα για σκοπούς ελέγχου σε κάθε ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής
  • Άδεια οδηγού
  • Πιστοποιητικό ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.