Αστυνομικοί Σταθμοί Μόρφου

Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας
Διεύθυνση: Γρίβα ∆ιγενή 16, 2731 Περιστερώνα, Λευκωσία  Τηλέφωνο.: 22607600 Φαξ.: 22802510 Κοινότητες που αστυνοµεύει: Περιστερώνα, Αγ. Μαρίνα, Ξυλιάτο, Αγ. Γεώργιο Καυκάλου, Ακάκι, Αστρομερίτη, Βυζακιά, Κάτω Μονή, Κουτραφά, Μένοικο, Νικητάρι, Ορούντα,…
Αστυνομικός Σταθμός Ευρύχου
Διεύθυνση: Σωκράτη Γεωργιάδη 28, 2831 Ευρύχου Τηλέφωνο:22802524 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Θεόδωρος, τοποθεσία Αγρολάδου, Ευρύχου, τοποθεσία Καρτερούνι, Κατύδατα, Σκουριώτισσα, Τεµβριά, Άγιος Επιφάνιος, Κοράκου, Ληνού, Φλάσου,…
Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς
Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα ∆ιγενή 8, 2800 Κακοπετριά Τηλέφωνο: 22607131 Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Αγία Ειρήνη, Μονή Αγίου Νικολάου, Γαλάτα, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καννάβια, ∆ασικός Σταθµός Καπουράς, Κούρδαλι, ∆ασικός…