Αστυνομικοί Σταθμοί Μόρφου

Αστυνομικός Σταθμός Ευρύχου

Διεύθυνση: Σωκράτη Γεωργιάδη 28, 2831 Ευρύχου

Τηλέφωνο:22802524

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Θεόδωρος, τοποθεσία Αγρολάδου, Ευρύχου, τοποθεσία Καρτερούνι, Κατύδατα, Σκουριώτισσα, Τεµβριά, Άγιος Επιφάνιος, Κοράκου, Ληνού, Φλάσου, ελεύθερες αγροτικές περιοχές Αγίου Νικολάου, Πέτρας και Αγίου Γεωργίου Σολέας.