Αστυνομικοί Σταθμοί Μόρφου

Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας

Διεύθυνση: Γρίβα ∆ιγενή 16, 2731 Περιστερώνα, Λευκωσία 

Τηλέφωνο.: 22607600

Φαξ.: 22802510

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Περιστερώνα, Αγ. Μαρίνα, Ξυλιάτο, Αγ. Γεώργιο Καυκάλου, Ακάκι, Αστρομερίτη, Βυζακιά, Κάτω Μονή, Κουτραφά, Μένοικο, Νικητάρι, Ορούντα, Ποτάμι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *