Αστυνομικοί Σταθμοί Μόρφου

Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς

Διεύθυνση: Γεωργίου Γρίβα ∆ιγενή 8, 2800 Κακοπετριά

Τηλέφωνο: 22607131

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Αγία Ειρήνη, Μονή Αγίου Νικολάου, Γαλάτα, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καννάβια, ∆ασικός Σταθµός Καπουράς, Κούρδαλι, ∆ασικός Σταθµός Πλατάνια, Σινάορος, Σπήλια.