Αστυνομικοί Σταθμοί Μόρφου

Αστυνομικός Σταθμός Πεδουλά

Διεύθυνση: Πέρικλου Χ’’Βασίλη 4, 2850 Πεδουλάς

Τηλέφωνο: 22820944

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος ∆ηµήτριος, Γερακιές, ∆ασικό Κολλέγιο Προδρόµου, τοποθεσία Καλόγηρος, Καλοπαναγιώτης, Καµινάρια, Καπουράλλης, Λεµίθου, Μουτουλλάς, Οίκος, Παλαιόµυλος, Πεδουλάς, Πρόδροµος, Τρεις Ελιές, Μονή Τρικουκιά, Μεταλλείο Χρωµίου, ελεύθερη αγροτική περιοχή Λεύκας.