ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ;

Βοήθεια σε περίπτωση κράτησης ή σύλληψης στο εξωτερικό
Αν συλληφθείτε, κρατηθείτε ή φυλακιστείτε ενόσω βρίσκετε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε όπως ενημερωθεί Κυπριακή Αποστολή. Επειδή οι ξένες αρχές δεν έχουν καμιά υποχρέωση να…
Απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων (Διαβατηρίων)
H απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικών έγγραφων/διαβατηρίων, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, έτσι δεν πρέπει να τα αφήνετε αφύλακτα (π.χ. στο δωμάτιο του…