ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ;

Βοήθεια σε περίπτωση κράτησης ή σύλληψης στο εξωτερικό
Αν συλληφθείτε, κρατηθείτε ή φυλακιστείτε ενόσω βρίσκετε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε όπως ενημερωθεί Κυπριακή Αποστολή. Επειδή οι ξένες αρχές δεν έχουν καμιά υποχρέωση να…