ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ;

Απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων (Διαβατηρίων)

H απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικών έγγραφων/διαβατηρίων, ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό δεν είναι ευχάριστη εμπειρία, έτσι δεν πρέπει να τα αφήνετε αφύλακτα (π.χ. στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σας ή στο αυτοκίνητο) και, αν είναι δυνατό, να τα φέρετε πάντα μαζί σας. Φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου σας και η φύλαξή τους σε ασφαλές μέρος και/ ή σημείωση του αριθμού αναγνώρισης σε μικρό ξεχωριστό χαρτί, ή στο ημερολόγιό σας μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα και μπορεί να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού έγγραφου.
Κύπριοι υπήκοοι οι οποίοι έχουν απολέσει τα διαβατήριά τους ή τους τα έχουν κλέψει ή έχουν καταστεί άκυρα ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για να προβούν σε δήλωση και ζητήσουν αντίγραφο επίσημης έκθεσης, ενώ ταυτόχρονα θα πληροφορήσουν την πλησιέστερη Κυπριακή Αποστολή για να τους εκδοθεί προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο / πιστοποιητικό αναγνώρισης (laissez-passer). Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την ταυτότητα προσώπου που διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και ισχύει για ένα μόνο ταξίδι, που του επιτρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο.

Για να λάβετε πιστοποιητικό επιστροφής σε Κυπριακή Αποστολή στο εξωτερικό, πρέπει να:
•Υποβάλετε την επίσημη αστυνομική έκθεση,
•Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο αίτησης,
•Υποβάλετε 2 πρόσφατες φωτογραφίες 3Χ4cm,
•Πληρώσετε τα σχετικά προξενικά τέλη.

Μετά την επιστροφή σας στην Κύπρο, θα πρέπει να παραδώσετε το πιστοποιητικό στο τοπικό γραφείο του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για καινούργιο διαβατήριο. Τονίζεται ότι όλα τα απολεσθέντα ή κλοπιμαία διαβατήρια ακυρώνονται και καταγράφονται ως άκυρα και επομένως, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ακόμη και αν τα βρείτε μετά.

Αν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία η Κύπρος δεν διατηρεί Αποστολή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε Πρεσβεία ή Προξενείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (όχι σε Επίτιμο Προξενείο) το οποίο θα σας εκδώσει έκτακτο ταξιδιωτικό έγγραφο ή θα σας εξηγήσει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.