ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ;

Βοήθεια σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στο εξωτερικό

Πριν από το ταξίδι σας, σάς συστήνουμε ιδιαίτερα να μιλήσετε με τον ασφαλιστή σας (εκτός από τον ταξιδιωτικό πράκτορα) και να εξετάσετε κατά πόσο η κάλυψη που σας παρέχεται είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας στη συγκεκριμένη χώρα. Για παράδειγμα, αν η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από τον ασφαλιστή σας είναι ανεπαρκής για κάλυψη των ιατρικών χρεώσεων στη χώρα που νοσηλεύεστε θα πρέπει να προβείτε σε συμπληρωματική ασφάλιση, ελέγχοντας ιδιαίτερα τι καλύπτεται και τους όρους επιστροφής των εξόδων που τυχόν θα προκύψουν. Η ασφαλιστική σας εταιρεία θα έχει την ευθύνη επίλυσης των ζητημάτων αναφορικά με την πληρωμή της ιατρικής περίθαλψης της οποίας θα τύχετε, καθώς και της λήψης όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την ιατρική σας μετακίνηση αν παραστεί ανάγκη.

Επομένως, αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και αν εσείς ή οι συγγενείς ή γνωστοί σας πάθουν ατύχημα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αστυνομικό σταθμό και την εκεί Κυπριακή Αποστολή. Στην περίπτωση που βρίσκεστε σε χώρα όπου δεν υπάρχει Κυπριακή Αποστολή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Προξενικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (Τηλ.: +357-22401124 / 22401131, Φαξ: 357 22661881 / 22665313) ή μετά τις ώρες γραφείου, το Λειτουργό υπηρεσίας του Υπουργείου (τηλέφωνο: 357-99-660129).
Κατόπιν αιτήματος σας και με τη συγκατάθεση σας, η Αποστολή:
θα ενημερώσει αμέσως το Υπουργείο Εξωτερικών στη Λευκωσία, το οποίο, μέσω της Κυπριακής Αστυνομίας, θα ενημερώσει και θα διατηρεί επαφή με τους πλησιέστερους σας συγγενείς, θα σας επισκεφθεί και θα σας παράσχει πληροφορίες για τις ιατρικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες τοπικά (π.χ. κατάλογο ιατρών και νοσοκομείων.