Αστυνομικοί της Γειτονιάς

Αστυνομικοί της Γειτονιάς Λεμεσού

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 25 – 805873-74-75-76

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

99376957
99316945
99316952
97620289
99316957
99316956
99710104
96449259

ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 99316947
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ 99316948

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99710105 / 96449263 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΛΩΝΑΡΙ, ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ, ΚΕΛΛΑΚΙ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ, ΣΑΝΙΔΑ, ΑΣΓΑΤΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΜΟΝΗ, ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ, ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ 99316953

ΥΨΩΝΑΣ 99316954

ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΟΛΟΣΣΙ, ΕΡΗΜΗ, ΣΩΤΗΡΑ, ΚΑΝΤΟΥ, ΣΟΥΝΙΟΥ ΖΑΝΑΤΖΙΑ, ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΑΧΩΝΙ 96449298

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ, ΔΥΜΕΣ, ΑΓΡΙΔΙΑ, ΧΑΝΔΡΙΑ/ ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ 97629906

ΑΓΡΟΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ, ΠΕΛΕΝΔΡΙ, ΦΟΙΝΙ, ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ 97629908

ΠΑΧΝΑ, ΑΓ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΑΡΣΟΣ, ΔΩΡΑ, ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΥΒΙΔΕΣ, ΒΟΥΝΙ, ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ΜΑΛΙΑ, ΚΙΣΣΟΥΣΑ, ΑΓ. ΘΕΡΑΠΩΝ, ΟΜΟΔΟΣ 96449305

ΠΙΣΣΟΥΡΙ 96449359