Αστυνομικοί της Γειτονιάς

Αστυνομικοί της Γειτονιάς Λευκωσίας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 22-607712

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

Ενορία Απ. Βαρνάβα (Δασούπολη, μέρος περιοχής Σταυρού) / Περιοχή Σταδίου ΓΣΠ 99316923
Περιοχή Περνέρα (Τμήματα Λεωφ. Αθαλάσσης και Λεωφ. Στροβόλου) / Περιοχή Σχολής Τυφλών 99316938
Περιοχή Σταυρού & Περικλέους (Δασούπολη) 99009141
Κυβερνητικός Συνοικισμός Κόκκινες / Τμήμα Λεωφ. Στροβόλου 99316921
Αρχάγγελος 99316934
Ενορία Αγίου Δημητρίου (Ακρόπολη) 99831945
Παλαιός Στρόβολος / Χρυσελεούσα / Περιοχή Οδού Ελαιώνων 99316907
Κυβερνητικός Συνοικισμός ΙΙ (μέρος περιοχής Σταυρού) 99316937
Κυβερνητικός Συνοικισμός ΙΙΙ 99316928

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εντός των τειχών 99316924 / 99316935
Άγιοι Ομολογητές / Άγιος Αντώνιος 96449005

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 99831943 / 99831946

ΓΕΡΙ 99924657

ΛΑΤΣΙΑ 96449016

ΤΣΕΡΙ 99924937

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 99316918

ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΑΡΚΙ, ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ, ΜΑΘΙΑΤΗΣ 97620234

ΔΑΛΙ / ΠΟΤΑΜΙΑ 97620231

ΛΥΜΠΙΑ, ΑΛΑΜΠΡΑ, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ, ΝΗΣΟΥ, ΣΙΑ 99266080

ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΝΑΓΥΑ 96449123

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ, ΚΑΠΕΔΕΣ, ΚΑΜΠΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ, ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 96449132

ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ 99316925

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΜΑΜΜΑΡΙ, ΔΕΝΕΙΑ 99316942

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΡΥΠΙΩΤΗ 96449181

ΕΓΚΩΜΗ 96449188

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 96449248

ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΟΜΟΡΦΙΤΑ 96449145

ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 96449155