Αστυνομικοί της Γειτονιάς

Αστυνομικοί της Γειτονιάς Λάρνακας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 24 – 804571/ 4568

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
97627023
97629931
96449313
99316973
97769104

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ – ΜΕΝΕΟΥ, ΜΑΖΩΤΟΣ 97618405

ΠΕΡΒΟΛΙΑ, ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΚΙΒΙΣΙΛΙ, ΚΙΤΙ 99316958

ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
 99393519 / 99316965

ΛΕΙΒΑΔΙΑ/ ΟΡΟΚΛΙΝΗ/ ΠΥΛΑ/ ΚΕΛΙΑ 99393520

ΑΘΗΕΝΟΥ, ΑΒΔΕΛΕΡΟ/ ΤΡΟΥΛΛΟΙ 97627049

ΚΟΡΝΟΣ, ΨΕΥΔΑΣ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ, ΠΥΡΓΑ, ΚΟΦΙΝΟΥ 99316932