Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Λάνιας

Διεύθυνση: ∆ρόµος Λεµεσού – Πλατρών, 4744 Λεµεσός

Τηλέφωνο:25805962

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Μάµας, Άλασσα, Κάτω Αµίαντος, Τριµήκληνη, Απαισιά, τοποθεσία Ζυγός, Καπηλειό, Κορφή, Λάνεια, Λόφου, Λιµνάτης, τοποθεσία Μάνδρες του Κόνναρη, Μονάγρι, Πελέντρι, Σαιτάς, ∆ωρός, Φύλαγρα, Μονιάτης, Σιλίκου.