Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Πλατρών

Διεύθυνση: Οδός Ολύµπου, Πάνω Πλάτρες, 4820 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25805960

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Μανδριά, Πάνω Πλάτρες, Κάτω Πλάτρες, Όµοδος, Φοινί, Κοιλάνι, Κουκά, Μονή Τροοδίτισσας, Πέρα Πεδί, τοποθεσία Γέφυρα Ηλία, Μονή Μέσα Ποταµού.