Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής

Διεύθυνση: 1ος δρόµος, Επισκοπή, 4620 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25873835

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Ακρωτήρι, Σοινικισµός Αποστόλου Ανδρέα Κολόσσι, Συνοικισµός Αποστόλου Λουκά Κολόσσι, Ερήµη, Σούνι-Ζανατζιά, Σωτήρα, Τραχώνι, Ύψωνας, Αγρόκτηµα Φασουρίου, Καντού, Ασώµατος, Επισκοπή, Κολόσσι, Τσιερκέζ –Τσιφλίκ.