Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου

Από σήμερα 20/02/2024 ο Αστυνομικός Σταθμός Αυδήμου μεταστεγάζεται στο νέο κτήριο του Αστυνομικού Σταθμού Πισσουρίου στην οδό Ελευθερίας 50 στο Πισσούρι, 4607 Λεμεσός.

Οι κοινότητες/περιοχές που αστυνομεύονται, πλέον, από τον συγκεκριμένο σταθμό είναι:

Πισσούρι, Κάτω Πισσούρι, Τουριστική Περιοχή Πισσουρίου,

καθώς και οι κοινότητες/περιοχές που αστυνομεύονταν από τον Αστ. Σταθμό Αυδήμου:

Άγιος Θωµάς, Αλέκτωρα, Αυδήµου, τοποθεσία Μαντάλα, Πλατανίσκια, Πραστειό, Ανώγυρα, Παραµάλι, τοποθεσία Λάκκος του Φράγκου, Αγρόκτηµα Στερακόβου.

Τηλέφωνο: 25805120, 25805118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *