Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου

Διεύθυνση: Οδός Πάφου, Πισσούρι, 4607 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25222611

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Πισσούρι, Κάτω Πισσούρι, Τουριστική Περιοχή Πισσουρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *