Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Μονής

Διεύθυνση: Αντιστράτηγου Φλωράκη 14, Μονή, 4525 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25828428

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαµάνου, Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Βίκλα, Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθµός Μονής, Κελλάκι, Κλωνάρι, τοποθεσία Μαζόκαµπος, Μοναγρούλι, Μονή, Μονή Παναγίας του Γλωσσά, Παρεκκλησιά, Πραστειό Κελλακίου, Πύργος, Πεντάκωµο, Σανίδα, Πλατειές (Μεταλλείο τσιµέντου).