Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Αγρού

Διεύθυνση: Παναγίας Ελεούσας 2, Αγρός, 4860 Λεµεσός

Τηλ.: 25805950

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Άγιος Θεόδωρος Αγρού, Άγιος Ιωάννης Αγρού, Αγρίδια, Αγρός, ∆ύµες, Κυπερούντα, Κάτω Μύλος, Ποταµίτισσα, Χανδριά, Σανατόριο Κυπερούντας (µέχρι τη διασταύρωση Καρβουνά).