ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση του οδικού δικτύου δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη πρωινή τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Εργασίες που διεξάγονται στους δρόμους σε διάφορες περιοχές, ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Ενημέρωση για τους δρόμους και περιοχές όπου διεξάγονται οδικά έργα ΕΔΩ.