ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδικές εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές

Την Κυριακή, 21/7/2024, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής σωληνωτού οχετού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1), παρά τον κόμβο Παρεκκλησιάς. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσουν και οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό, σε μήκος 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Παρεκκλησιάς προς Λεμεσό, θα είναι κλειστή και η διακίνηση της τροχαίας θα γίνεται διαμέσου του παραλιακού δρόμου και των κόμβων Αγίου Τύχωνα και Μονής.

Από τη Δευτέρα 22/7/2024 μέχρι και την Πέμπτη 25/7/2024, μεταξύ των ωρών 22:00 το βράδυ με 05:00 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες χάραξης οριζόντιας σήμανσης με θερμοπλαστική μπογιά στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού, από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους και στις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 300 – 500μ. περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Από την Παρασκευή 19/7/2024 και για περίοδο 6 μηνών περίπου, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου, στην οδό Ακάμαντος παρά την Εκκλησία της Παναγίας Ζαλακιώτισσας στην Πέγεια. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία από και προς την Πέγεια θα διοχετεύεται μέσω των οδών Ραχερού, Σαράκκου και Κόλιακας, σύμφωνα με την επιτόπου σήμανση του δρόμου. Στην ενδιάμεση περιοχή εργασιών θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο για κατοίκους.

Μεταξύ των ημερομηνιών 16/7/2024 – 31/7/2024, εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης των ερεισμάτων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας – Αγίας Νάπας και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Κόμβων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στον αυτοκινητόδρομο, από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι και την 3η έξοδο προς Ξυλοφάγου, θα κλείνει τμηματικά το έρεισμα, σε μήκος 1 χλμ. περίπου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, από τη Δευτέρα, 27/5/2024 και για περίοδο 2 μηνών περίπου, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου και στις δύο κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά το έρεισμα του αυτοκινητόδρομου, σε μήκος 200μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο τμήμα από Ερήμη μέχρι τη Γέφυρα παρά την Πέτρα του Ρωμιού, την περίοδο 28/5/2024 – 15/12/2024, εκτός Παρασκευής, Σαββατοκύριακων και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:30, θα διεξάγονται εργασίες ποτίσματος φυτειών εντός της κεντρικής νησίδας, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη μία κατεύθυνση του δρόμου σε μήκος 200μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, από την Τετάρτη 03/7/2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22/7/2024, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη κάθε εβδομάδα, από τις 08:30 μέχρι τις 15:30, σε μήκος δρόμου 1,5 – 2 χλμ. ανά μέρα, θα διεξάγονται εργασίες άρδευσης από το Τμήμα Δασών στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, για συνολικό μήκος 17,5 χιλιομέτρων περίπου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα είναι και στις δύο κατευθύνσεις κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στους αυτοκινητοδρόμους Αεροδρόμιο Λάρνακας-Παραλίμνι και Λάρνακα-Κοφίνου, την περίοδο 17/06/2024 – 06/09/2024, Δευτέρα μέχρι Πέμπτη εκτός Αργιών, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30 θα γίνονται εργασίες κλαδέματος και απομάκρυνσης των φυτών στα πρανή των αυτοκινητοδρόμων, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, στον αυτοκινητόδρομο από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς (και από τις δύο κατευθύνσεις) και στον Αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου (και από τις δύο κατευθύνσεις) θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 100 μέτρα ανά φορά. Η τροχαία κίνηση δεν θα επηρεαστεί.

Στους αυτοκινητοδρόμους της επαρχίας Λάρνακας (Λάρνακας-Κοφίνου, Λάρνακας-Λευκωσίας και Αεροδρόμιο Λάρνακας-Αγίας Νάπας), την περίοδο 25/6/2024 – 13/8/2024, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, θα γίνονται εργασίες κλαδέματος και ποτίσματος στις κεντρικές νησίδες από το Τμήμα Δασών, ως ακολούθως:

(α) την περίοδο 25/6/2024 – 31/7/2024, στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρόμιο Λάρνακας – Αγίας Νάπας, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Νήσου, και

(β) την περίοδο 8/7/2024 – 13/8/2024, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Κοφίνου, με αρχή 400μ πριν τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την έξοδο προς Κοφίνου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου και από τις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος 1,5χλμ. κάθε φορά.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, την περίοδο 01/7/2024 – 31/7/2024, από τις 08:30 το πρωί μέχρι τις 15:00 το απόγευμα, θα διεξάγονται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τα ερείσματα και τα πρανή σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το έρεισμα του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει τμηματικά και η τροχαία κίνηση θα παραμείνει στις λωρίδες κυκλοφορίας κανονικά χωρίς το έρεισμα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, την περίοδο 08/7/2024 – 08/8/2024, καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 09:00 – 15:00, θα διεξάγονται από το Τμήμα Δασών εργασίες κλαδέματος και καθαρίσματος της βλάστησης της κεντρικής νησίδας, στο τμήμα από τον από τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού μέχρι και τον κόμβο Αθηένου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, σε απόσταση περίπου 1.5 χιλιόμετρα και στις δύο κατευθύνσεις.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης οδικού φωτισμού ως ακολούθως:

· Την Παρασκευή 19/7/2024, παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, μεταξύ των ωρών 08:30 – 16:00,
· Τη Δευτέρα 22/7/2024, την Τρίτη 23/7/2024 και την Τετάρτη 24/7/2024 παρά τον 1ο κυκλικό κόμβο Ξυλοφάγου, μεταξύ των ωρών 08:30 – 16:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η αριστερή λωρίδα ή το έρεισμα του δρόμου σε μήκος 50 – 150μ. ανάλογα και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη Λακατάμια, θα διεξάγονται εργασίες στη Λεωφόρο Τσερίου και στην οδό Στροβόλου, από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι την οδό Πεύκου, από την Παρασκευή 12/5/2023 και για περίοδο 20 μηνών, στο πλαίσιο βελτίωσης/κατασκευής των Λεωφόρων Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και Τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου και οδού Στροβόλου. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο ανακατασκευής της Λεωφόρου Ιπποκράτους, η οδός Θεμιστοκλέους και Λεωφόρος Άρεως θα είναι κλειστές από τη συμβολή τους με την οδό Θεμιστοκλέους μέχρι την οδό Νίκαιας και οδό Κένταυρου αντίστοιχα.

Επίσης στη Λακατάμια, από την Τετάρτη 03/7/2024 και για περίοδο ένα μήνα, στο πλαίσιο Κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, θα είναι κλειστή η συμβολή της οδού Παραγωγικότητας στη Βιοτεχνική Περιοχή Λακατάμιας με τη Λεωφόρο Τσερίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από και προς τη Βιοτεχνική Περιοχή Λακατάμιας, θα διεξάγεται μέσω της φωτοελεγχόμενης συμβολής της οδού Θεόφιλου Γεωργιάδη με τη Λεωφόρο Τσερίου.

Στη Λάρνακα, ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, από το ύψος του Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης μέχρι και την Οργανωμένη Παραλία Ορόκλινης (Περίπτερο), θα είναι κλειστός για την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις από τις 03/7/2024 και για επτά μήνες, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Γ». Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση θα εκτρέπεται μέσω της οδού Γαλαξία στην Ορόκλινη. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί.

Στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού και Πάφου, από τη Δευτέρα 12/2/2024 και για περίοδο περίπου 6 μηνών, θα διεξάγονται, από ιδιωτική εταιρεία, εργασίες αντικατάστασης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού σηματοδότησης σε 47 φωτοελεγχόμενες συμβολές και 31 διαβάσεις πεζών τύπου Pelican, με νέου τύπου χαμηλής κατανάλωσης (Extra Low Voltage-ELV) με λαμπτήρες LED, σύστημα καταμέτρησης εναπομείναντα χρόνου (Pedestrian Countdown) και σύστημα ζήτησης τύπου αφής για πεζούς. Οι εργασίες αντικατάστασης του εξοπλισμού σε κάθε σημείο θα ολοκληρώνονται εντός μιας ημέρας, εκτός απροόπτου και κατά τη διάρκεια των εργασιών οι φωτοελεγχόμενες συμβολές και οι διαβάσεις πεζών θα παραμένουν εκτός λειτουργίας. Εάν κριθεί αναγκαίο θα τοποθετούνται προσωρινά φώτα τροχαίας, τα οποία ενδέχεται να αλλάζουν τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας των φώτων τροχαίας, έως το τέλος των εργασιών. Επίσης ενδέχεται να καταργηθούν προσωρινά κάποιες δεξιόστροφες λωρίδες για λόγους ασφαλείας.

Την εβδομάδα 15/7/2024 – 21/7/2024, θα διεξάγονται εργασίες στις συμβολές / διαβάσεις πεζών:

· Λεωφ. Α’ Γεωργίου / Π. Τσαγγάρη-15/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)
· Λεωφ. Χρ. Χατζηπαύλου (παρά την οδό Ζήνας Κάνθερ)-16/07/24 (Διάβαση Πεζών-Λεμεσός)
· Λεωφ. Χ. Τρικούπη / Θερμοπυλών-17/07/24 (Φώτα Τροχαίας-Πάφος)
· Λεωφ. Φραγκλ. Ρουσβελτ (Flamingo) -18/07/24 (Διάβαση Πεζών-Λεμεσός)
· Λεωφ. Φραγκλ. Ρουσβελτ (KEO) -18/07/24 (Διάβαση Πεζών-Λεμεσός)
· Λεωφ. Φραγκλ. Ρουσβελτ (Lidl) -19/07/24 (Διάβαση Πεζών-Λεμεσός)
· Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου / Γρ. Διγενη-19/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)

Την εβδομάδα 22/7/2024 – 28/7/2024, θα διεξάγονται εργασίες στις συμβολές / διαβάσεις πεζών:
· Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου / Γρ. Διγενη-22/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)
· Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου / Σπ. Κυπριανού-23/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)
· Λεωφ. Π.Τσίρου / Σπ. Κυπριανού-24/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)
· Λεωφ. Πάφου / Ομονοίας-25/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)
· Λεωφ. Φρ. Ρούζβελτ (παρά την ETKO) -26/07/24 (Διάβαση Πεζών- Λεμεσός)
· Λεωφ. Αγ. Φυλάξεως / Σπ. Κυπριανού-27/07/24 (Φώτα Τροχαίας- Λεμεσός)

Στην επαρχία Λεμεσού, στον δρόμο Λεμεσού – Αγρού στο χωριό Γεράσα, την περίοδο 21/5/2024 – 31/7/2024, μεταξύ των ωρών 07:00 – 15:30, θα διεξάγονται εργασίες ανύψωσης τοίχων αντιστήριξης και καθαρισμού πρανών. Κατά τις εργασίες, η μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου θα είναι κλειστή για μήκος 120μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με προσωρινά φώτα τροχαίας.

Στην Πάφο, στη διασταύρωση της Λωφόρου Έμπας με τις οδούς Χρίστου Κκέλη, και Δημητράκη Αδάμου, από τη Δευτέρα 8/4/2024 μέχρι και την Τρίτη 8/10/2024, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση στη Λεωφόρο Εμπας, θα διεξάγεται απρόσκοπτα.

Στην επαρχία Πάφου, στον δρόμο Επισκοπή-Μανδριά, στο χωριό Σούνι, την περίοδο 10/06/2024 – 26/07/2024, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής τοίχων αντιστήριξης από ιδιωτική Εργοληπτική Εταιρεία, σε τμήμα του δρόμου. Κατά την πιο πάνω περίοδο, η μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου θα είναι κλειστή για μήκος 100μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης  με προσωρινά Φώτα Τροχαίας.

Στο παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, την περίοδο 13/5/2024 – 12/5/2025 (για 12 μήνες), θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής μέτρων σταθεροποίησης τμήματος του δρόμου, παρά την Πέτρα του Ρωμιού (πλησίον του αναψυκτήριου του ΚΟΤ στην Πέτρα του Ρωμιού). Κατά τη διάρκεια των εργασιών το τμήμα του δρόμου που ανακατασκευάζεται δεν θα είναι διαθέσιμο στην κυκλοφορία. Εκατέρωθεν των ορίων του εργοταξίου θα υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη κίνηση της τροχαίας. Η τροχαία κίνηση στον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού (Β6) με κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό θα διοχετεύεται από την έξοδο της Πέτρας του Ρωμιού (μετά το Aphrodite Hills αριστερά) και από Λεμεσό / Πισσούρι προς Πάφο από την έξοδο στο Πισσούρι, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού (Α6).

Επίσης στον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, στο τμήμα παρά την Πέτρα του Ρωμιού, την περίοδο μεταξύ 17/06/2024 και 16/06/2025 θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής μέτρων σταθεροποίησης του δρόμου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα διεξάγονται για σταθεροποίηση του πρανές και του δαπέδου του οδοστρώματος, στο πλαίσιο της 2ης Φάσης των εργασιών που γίνονται στον δρόμο, μετά και τις μεγάλες κατολισθήσεις που είχαν σημειωθεί από το 2019. Κατά την περίοδο των εργασιών, 17/06/2024 – 16/06/2025, τμήμα του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, παρά την Πέτρα του Ρωμιού, θα είναι προσωρινά κλειστό για την τροχαία κίνηση και για τις δύο κατευθύνσεις προς Πάφο και προς Λεμεσό. η προσωρινή σηματοδότηση θα είναι η ίδια όπως έγινε και στην 1η Φάση Εργασιών. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί η αναγκαία σηματοδότηση και πληροφοριακή ενημέρωση, στο παράλληλο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου, καθώς και στα δύο τμήματα αποκοπής στον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Πάφου, παρά τη δυτική έξοδο Πισσουρίου-Πέτρα του Ρωμιού και παρά την έξοδο Κουκλιών, για ενημέρωση των οδηγών με πρόθεση να κατευθυνθούν προς την Πέτρα του Ρωμιού.

Στην περιοχή Βασιλικού, από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, διεξάγονται οι εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τον Φεβρουάριο, 2025.