ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδικές εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές τον μήνα Μάρτιο

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022 και για περίοδο πέντε μηνών, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 500 μέτρα πριν την έξοδο προς Τσέρι παρά τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και για απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου, θα συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. Η τροχαία κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και από Λευκωσία προς Λεμεσό, θα διεξάγεται σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οι λωρίδες θα είναι μετατοπισμένες στην ανατολική πλευρά του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία από την έξοδο της βιομηχανικής Ιδαλίου προς τον παρακαμπτήριο Τσερίου θα είναι απρόσκοπτη, ενώ η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου θα είναι κλειστή. Η κυκλοφορία από τον παρακαμπτήριο Τσερίου προς Λευκωσία, θα διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή της JCC. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διευθέτηση θα διαρκέσει για περίοδο 5 μηνών περίπου.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 21/3/2022 – 10/4/2022, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του ερείσματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την έξοδο Παρεκκλησιάς μέχρι την έξοδο Μονής, με κατεύθυνση προς Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει το έρεισμα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία σε μήκος 300μ. περίπου. H τροχαία κίνηση θα συνεχίζει κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου χωρίς έρεισμα.

Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, θα διεξάγονται και στο τμήμα από την έξοδο Παρεκκλησιάς μέχρι την έξοδο Μονής, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, την περίοδο 21/3/2022 – 10/4/2022, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει το έρεισμα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία σε μήκος 300μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται κανονικά στις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου χωρίς έρεισμα.

Παρά την είσοδο του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, καθώς και στους εσωτερικούς δρόμους στην έξοδο του αυτοκινητοδρόμου από Κακορατζιά προς Κοφίνου και προς Λάρνακα, την περίοδο 28/3/2021 – 6/4/2021, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργίας, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης του οδικού φωτισμού στον κυκλικό κόμβο Κοφίνου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος 150μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Τετάρτη 14 Απρίλιου, 2021 θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του κόμβου Κόρνου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 15 μήνες και αφορούν αφενός τη βελτίωση των υφιστάμενων κλάδων του κόμβου στη δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου, για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από Κόρνο/ Πυργά προς Λευκωσία και για έξοδο από Λεμεσό προς Κόρνο/ Πυργά, και αφετέρου τη δημιουργία νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά, από Κόρνο/ Πυργά προς Λεμεσό.

Στη Λάρνακα, συγκεκριμένα στην Αραδίππου, στις λεωφόρους Ελευθερίας, Ακροπόλεως, Αυστραλίας, Σπύρου Κυπριανού, και Γρίβα Διγενή, την περίοδο 23/3/2022 – 8/4/2022, μεταξύ των ωρών 08:00 – 13:00, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού των κεντρικών νησίδων από τον Δήμο Αραδίππου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνουν τμηματικά οι εφαπτόμενες λωρίδες κυκλοφορίας (και από τις δύο κατευθύνσεις) για μήκος 100μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Στη Λεμεσό, συγκεκριμένα στη Γερμασόγεια, στη συμβολή της οδού Χριστάκη Κράνου με Δαιδαλιδών, την περίοδο 21/2/2022 – 13/8/2022, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής κυκλικού κόμβου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης φάσης του έργου, η οποία υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι τις 31/3/2022, θα αποκόπτεται η κυκλοφορία στη μία κατεύθυνση της οδού Χριστάκη Κράνου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης η οδός Δαιδαλιδών, θα είναι κλειστή για την τροχαία και θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο για τους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, της δεύτερης φάσης του έργου, στο δυτικό τμήμα της οδού Χριστάκη Κράνου, η οποία θα αρχίσει στις 21/3/2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18/4/2022, θα αποκόπτεται η κυκλοφορία στη μια κατεύθυνση της οδού Χριστάκη Κράνου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης η οδός Δαιδαλίδων θα είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση και θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο για τους κατοίκους.

Επίσης στη Λεμεσό, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, στο πλαίσιο του αντιπλημμυρικού έργου της Μείζονος Λεμεσού, διεξάγει τις ακόλουθες εργασίες:

Στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, μέχρι τις 5/4/2022 θα διεξάγονται εργασίες για την τοποθέτηση οχετών στην οδό Πανουργιάς Νάκου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Αγίας Αικατερίνης στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών.

Στην περιοχή Εκάλης, μέχρι τις 6/4/2022 θα διεξάγονται εργασίες για την τοποθέτηση οχετών στην οδό Ηλιανθέμου στην περιοχή Εκάλης, στον Δήμο Λεμεσού.

Επίσης στη Λεμεσό, στην οδό Πάφου στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Μίλτωνος μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, την περίοδο 9/4/2022 – 11/4/2022, θα διεξάγονται εργασίες μετακίνησης αγωγού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από ιδιώτη Εργολάβο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, οι λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου θα μετατοπιστούν ελαφρά, ούτως ώστε να υπάρχει αμφίδρομη κυκλοφορία.

Στην επαρχία Λεμεσού, στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα θα διεξάγονται από την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και για περίοδο τριών μηνών, εργασίες κατασκευής αποχετευτικού συστήματος στις οδούς Γρηγόρη Αυξεντίου και Δανίας. Οι εργασίες θα διεξάγονται σταδιακά σε τμήματα της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου μήκους 150 μέτρων. Στην πρώτη φάση από την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 η διέλευση οχημάτων από και προς την οδό Αισώπου (δρόμος Αρμενοχωρίου) θα γίνεται διαμέσου της οδού Ικάρου.

Στην περιοχή Ύψωνα, στην επαρχία Λεμεσού, την περίοδο 21/3/2022 – 14/4/2022, στην οδό Ηλία Καννάουρου, θα εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης καλωδίων για τις ανάγκες της Α.Η.Κ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Ηλία Καννάουρου σε μήκος 300μ. περίπου, από τον κυκλικό κόμβο Κάθετου Δρόμου/Οδού Πάφου/Λεωφ. Νίκαιας, με κατεύθυνση προς Ύψωνα, θα είναι κλειστές και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις βόρειες λωρίδες οι οποίες θα λειτουργούν με αμφίδρομη κίνηση.

Επίσης στην επαρχία Λεμεσού, στον δρόμο Ζακακίου – Ασωμάτου, την περίοδο 21/3/2022 – 29/4/2022, θα διεξάγονται εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης καλωδίων για τις ανάγκες της Α.Η.Κ. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το τμήμα του δρόμου Ζακακίου – Ασωμάτου, μήκους 500μ. περίπου, από τη συμβολή του με τον δρόμο προς Τραχώνι μέχρι τη συμβολή του με τον νέο συνδετήριο δρόμο (προέκταση οδού Νέας Γενιάς), θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση από τον Ασώματο θα γίνεται μέσω του νέου συνδετήριου δρόμου και προς τον Ασώματο θα γίνεται διαμέσου του δρόμου Ζακακίου – Τραχωνίου με τη βοήθεια προσωρινών φώτων τροχαίας που θα τοποθετηθούν στη συμβολή του δρόμου Ζακακίου – Τραχωνίου με τον νέο συνδετήριο δρόμο (προέκταση οδού Νέας Γενιάς). Το βόρειο τμήμα της οδού Νέας Γενιάς παρά τη συμβολή της με το δρόμο Ζακακίου – Τραχωνίου, θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση από την οδό νέας Γενιάς προς Λεμεσό θα γίνεται διαμέσου του Κάθετου Δρόμου.

Στον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, από την περίοδο 7/2/2022 – 7/9/2022 (για 7 μήνες), στη συμβολή της οδού Ιπποκράτους με τον παλαιό δρόμο Πάφου – Λεμεσού (Λεωφ. Μακαρίου Γ΄), στον Δήμο Γεροσκήπου, θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του δρόμου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων Πάφου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί και η τροχαία κίνηση προς/από τη Γεροσκήπου θα λειτουργεί σύμφωνα με την προσωρινή οδική σήμανση.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής της Φάσης 1 του οδικού δικτύου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, την περίοδο 24/10/2021 – 23/4/2022, ο ανατολικός δρόμος που συνδέει τον δρόμο με το λιμάνι Βασιλικού θα είναι κλειστός για την τροχαία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από και προς Βασιλικό θα διοχετεύεται στον αντίστοιχο δυτικό δρόμο, διαμέσου Μαρί εκτός από οχήματα και πεζούς που θα διακινούνται από και προς παρόδιες περιουσίες για τα οποία θα γίνονται οι ανάλογες διευθετήσεις.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 2/4/2022 – 30/4/2022, καθημερινά εκτός Κυριακής και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες αγωγών νερού, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα του δρόμου, εντός της Κοινότητας Κοφίνου, θα κλείνει τμηματικά σε δύο φάσεις μήκους 290 μέτρων και 390 μέτρων περίπου και η διακίνηση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται με εκτροπή διαμέσων παρακείμενων δρόμων.