Αστυνομικοί Σταθμοί Αμμοχώστου

Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας
Διεύθυνση: Φιλίας 12, Τ.Τ. 5380, ∆ερύνεια, Αµµόχωστος Τηλέφωνο: 23803260 ∆ήµοι και Κοινότητες που Αστυνοµεύει:∆ερύνεια, Σωτήρα (εκτός περιοχής Αγίας Θέκλης), Φρέναρος, Προσφυγικός Συνοικισµός Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, Συνοικισµός Βρυσούλλων…
Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοτύμπου
Διεύθυνση: Στέλιου Κυριακίδη 1, Τ.Τ. 7510, Ξυλοτύµβου Τηλέφωνο: 24804300 Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Ξυλοτύµβου, Ορµήδεια, Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθµός ∆εκέλειας, Συνοικισµός ΑΗΚ.