Αστυνομικοί Σταθμοί Αμμοχώστου

Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας

Διεύθυνση: Φιλίας 12, Τ.Τ. 5380, ∆ερύνεια, Αµµόχωστος

Τηλέφωνο: 23803260

∆ήµοι και Κοινότητες που Αστυνοµεύει:∆ερύνεια, Σωτήρα (εκτός περιοχής Αγίας Θέκλης), Φρέναρος, Προσφυγικός Συνοικισµός Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, Συνοικισµός Βρυσούλλων Αχερίτου, Στροβίλια