Αστυνομικοί Σταθμοί Αμμοχώστου

Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοτύμπου

Διεύθυνση: Στέλιου Κυριακίδη 1, Τ.Τ. 7510, Ξυλοτύµβου

Τηλέφωνο: 24804300

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: Ξυλοτύµβου, Ορµήδεια, Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθµός ∆εκέλειας, Συνοικισµός ΑΗΚ.