ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παγκύπριοι έλεγχοι Γραφείων Κηδειών σχετικά με τον Περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών Νόμου

Στο πλαίσιο των ελέγχων σχετικά με τον Περί Έλεγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου διενήργησαν χθες Παρασκευή, 18/2/2022 παγκύπριους έλεγχους βάσει δικαστικών ενταλμάτων, σε γραφεία κηδειών.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε τρία γραφεία κηδειών στην επαρχία Λευκωσίας και σε από ένα γραφείο κηδειών στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

Κατά τους έλεγχους στα πιο πάνω γραφεία κηδειών, διαπιστώθηκε ότι κανένα από αυτά δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την αρμόδια αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών,  άδεια για να λειτουργούν ως γραφεία κηδειών. Επίσης, οι υπεύθυνοι των πιο πάνω γραφείων δεν είναι κάτοχοι άδειας από το Υπουργείο Εσωτερικών για άσκηση επαγγέλματος του λειτουργού γραφείου κηδειών.  

Από όλα τα πιο πάνω γραφεία παραλήφθηκαν διάφορα έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, αποδείξεις, τιμολόγια και άλλα για περαιτέρω εξετάσεις.

Επίσης, σε έλεγχο που έγινε σε γραφείο κηδειών στη Λεμεσό, διαπιστώθηκε ότι τόσο το γραφείο όσο και οι λειτουργοί σε αυτό, κατείχαν όλες τις απαιτούμενες άδειες από την αρμόδια αρχή. Τη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων, ανέλαβαν οι τοπικοί Αστυνομικοί Σταθμοί.