ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωηση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Σύμφωνα με τις πρωινές αναφορές που λαμβάνουμε στις κύριες οδικές αρτηρίες δεν καταγράφονται οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα. Στις ορεινές περιοχές οι δρόμοι είναι ανοικτοί, ωστόσο είναι ολισθηροί.

Σε διάφορες περιοχές λόγω εργασιών είναι δυνατό να επηρεάζεται η ομαλή διέλευση της τροχαίας κίνησης. Δείτε εδώ τις περιοχές όπου διεξάγωνται εργασίες.

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι μεταβαλλόμενη λόγω των χειμερινών συνθηκών που επικρατούν. Προτρέπεται το κοινό πριν τις διακινήσεις του, να ενημερώνεται για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, μέσω και των ανακοινώσεων της Αστυνομίας, όπως δημοσιεύονται στην ενημερωτική ιστοσελίδα www.cypruspolicenews.com, στην κατηγορία Οδικό Δίκτυο, στους λογαριασμούς της Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, καθώς και στην εφαρμογή – application – «Αστυνομία Κύπρου».