ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Για αποφυγή κινδύνων και οδικών συγκρούσεων, παρατίθενται πιο κάτω χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή οδήγηση στο οδικό δίκτυο

Οι λωρίδες κυκλοφορίας

Οδηγούμε το όχημα μας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ακόμη και όταν κινούμαστε με την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Αυτό ισχύει και στα τμήματα του αυτοκινητόδρομου όπου υπάρχουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην ίδια κατεύθυνση.

Επιτρέπεται η χρήση της δεξιάς λωρίδας για κανονική οδήγηση όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η αριστερή λωρίδα δεν είναι ελεύθερη, ή για διευκόλυνση/παραχώρηση προτεραιότητας σε μηχανοκίνητο όχημα που εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο και για τόσο χρόνο και απόσταση όσο χρειάζεται για επιστροφή μας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τη δεξιά λωρίδα για να προσπεράσουμε προπορευόμενο όχημα που κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα. Μόλις ολοκληρώσουμε το προσπέρασμα, επανερχόμαστε στην αριστερή λωρίδα του δρόμου.

Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης οριοθετείται με ειδική διαγράμμιση (συνεχή γραμμή) και δεν έχουμε το δικαίωμα να κινηθούμε σε αυτήν παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με αναμμένα φώτα κινδύνου.

Το προσπέρασμα

Πριν επιχειρήσουμε να προσπεράσουμε προπορευόμενο όχημα, ελέγχουμε κατά πόσον ο οδηγός που προπορεύεται ετοιμάζεται να προσπεράσει και αυτός άλλο όχημα. Βεβαιωνόμαστε, παρατηρώντας τους καθρέφτες του οχήματος μας, ότι η δεξιά λωρίδα στην οποία θα κινηθούμε θα είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος και δεν θα προκαλέσουμε οποιονδήποτε οδηγό να αλλάξει πορεία ή ταχύτητα.

Όταν αποφασίσουμε ότι θα προσπεράσουμε προπορευόμενο όχημα, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά το δεξιό πορτοκαλί  σηματοδότη κατεύθυνσης και προσπερνούμε χωρίς καθυστέρηση.

Επιστρέφουμε στην αριστερή λωρίδα μόλις διακρίνουμε από τον εσωτερικό καθρέφτη του οχήματος μας το όχημα που έχουμε προσπεράσει.

Το προσπέρασμα από την αριστερή λωρίδα του δρόμου απαγορεύεται, ενώ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΠΑΡΑΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.

Τα όρια ταχύτητας

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους έχει ορισθεί στα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και η κατώτερη στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα και αφορά μόνο στα επιβατηγά αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες άνω των 125 κυβικών. Για φορτηγά, ρυμουλκά ή αρθρωτά οχήματα, υπάρχει ειδική πρόνοια και το ανώτατο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους έχει ορισθεί στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η απόσταση ασφαλείας

Όπως και στις λοιπές οδούς, έτσι και στους αυτοκινητόδρομους οφείλουμε, όταν κινούμαστε πίσω από άλλα οχήματα, να αφήνουμε από αυτό μια απόσταση ασφαλείας, που να είναι επαρκής για να αντιδράσουμε έγκαιρα σε απρόβλεπτους κινδύνους, όπως ξαφνική επιβράδυνση των προπορευόμενων οχημάτων.

Στους αυτοκινητόδρομους, επειδή τα όρια ταχύτητας είναι μεγαλύτερα, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν που αφήνουμε στο λοιπό οδικό δίκτυο.

Ως ένδειξη της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, υπάρχει σχετική σήμανση στο οδόστρωμα με ζωγραφισμένα τόξα σε διάφορα σημεία των αυτοκινητόδρομων. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ζωγραφισμένων στο οδόστρωμα τόξων.

Η πυκνή κυκλοφορία

Σε περίπτωση πυκνής κυκλοφορίας, για περισσότερη ασφάλεια αφήνουμε πάντοτε μεταξύ του οχήματός μας και εκείνου που προηγείται, μια σημαντική απόσταση ασφαλείας, ακόμα και όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι σχετικά χαμηλή. Συχνά, οι οδηγοί υποτιμούν αυτή την απόσταση όταν οδηγούν σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα όταν κάποιο όχημα επιβραδύνει ξαφνικά να καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτη η διαδοχική σύγκρουση (καραμπόλα).

Εάν η ταχύτητα των οχημάτων που προπορεύονται μειώνεται απότομα, τότε ανάβουμε τα φώτα κινδύνου για να προκαλέσουμε την προσοχή/ εγρήγορση των οδηγών που μας ακολουθούν.

Οδική βοήθεια

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ή εάν παραστεί ανάγκη για βοήθεια, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.