Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Καλού Χωριού

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κουμανδαρίας 49Α, Καλό Χωριό Λεμεσού (Πρώην ΣΠΕ Κ. Χωριού).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25805967 / 25805970

Φαξ :25805973.

Κοινότητες  και Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Ακαπνού, Αρακαπάς, Αψιού, Γεράσα, τοποθεσία Προφήτη Ηλία, ∆ιερώνα, Επταγώνια, Ζωοπηγή, τοποθεσία Κακοµάλλης, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Μαθηκολώνη, Παλόδεια, Παραµύθα, Σπιτάλι, Φασούλα, Συκόπετρα.