ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έλεγχοι της Αστυνομίας για τον Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο

Η Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς της ελέγχους σε παγκύπρια βάση, για την τήρηση των μέτρων και την εφαρμογή των Διαταγμάτων του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.
Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο (6π.μ. χθες Τετάρτη 05/01/22 – 6π.μ. σήμερα Πέμπτη 06/01/22) διενεργήθηκαν παγκύπρια 2,289 έλεγχοι, από τους οποίους 1,224 αφορούσαν ελέγχους για safepass, ενώ έγιναν συνολικά 24 καταγγελίες πολιτών και 6 καταγγελίες υποστατικών για παραβίαση των μέτρων.

Όσον αφορά στους πολίτες, η πλειοψηφία των καταγγελιών αφορούσε τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας.

Όσον αφορά στα υποστατικά, οι πλείστες καταγγελίες αφορούσαν υπεύθυνους υποστατικών, οι οποίοι επέτρεψαν σε υπάλληλους τους να εργάζονται χωρίς να έχουν στην κατοχή τους safepass, ως ακολούθως:

Επαρχία Λευκωσίας

Εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους €500 ευρώ εκδόθηκε στον υπεύθυνο ταχυφαγείου, ο οποίος εργαζόταν χωρίς να έχει στην κατοχή του safepass. Επίσης, εξώδικες ειδοποίησες πληρωμής εκδόθηκαν στους υπεύθυνους άλλων τριών υποστατικών (φρουταρία, αρτοποιείο και εστιατόριο) για τα χρηματικά ποσά των €1,500, €750 και €1,500 αντίστοιχα, αφού επέτρεψαν σε υπάλληλους τους να εργάζονται χωρίς να έχουν στην κατοχή τους safepass.

Επαρχία Λεμεσού

Επίσης, εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους €3,000 ευρώ εκδόθηκε στον υπεύθυνο καφετέριας, αφού δεν ασκούσε έλεγχο όσον αφορά στην εγκυρότητα των safepass στην είσοδο του υποστατικού.

Επαρχία Αμμοχώστου

Τέλος, εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους €8,000 ευρώ, εκδόθηκε στον ιδιοκτήτη υπεραγοράς, αφού δεν υπήρχαν οι απαραίτητες σημάνσεις στην είσοδο για χωρητικότητα πελατών και εργαζομένων.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι η επιτήρηση των μέτρων δεν είναι μόνο ευθύνη της Αστυνομίας και των άλλων συναρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών, αλλά είναι ευθύνη όλων. Ο κάθε υπεύθυνος κάθε υποστατικού διαδραματίζει τον δικό του ρόλο και θα πρέπει να υπάρχει οριζόντιος καταμερισμός της ευθύνης.