ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Η διενέργεια εράνων ρυθμίζεται από σχετική Νομοθεσία

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τη νομιμότητα των εράνων όταν προσεγγίζονται από πρόσωπα που διενεργούν εράνους.

Επίσης, οι διοργανωτές εράνων πρέπει να τηρούν τη σχετική Νομοθεσία.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.moi.gov.cy)  υπάρχει επικαιροποιημένος κατάλογος με τους αδειοδοτημένους εράνους.