ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κλειστό τμήμα της λεωφόρου Λεμεσού, Λευκωσία λόγω πτώσης πασσάλου φωτισμού

Πτώση πασσάλου φωτισμού σημειώθηκε στις 2.00μμ., στη λεωφόρο Λεμεσού, Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ των λεωφόρων Αθαλάσσας και ΡΙΚ, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Οι δύο λωρίδες του δρόμου είναι κλειστές. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λευκωσία, καλούνται να χρησιμοποιούν τις λεωφόρους Αθαλάσσας και Νίκης.