ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κλειστός δρόμος στη Λευκωσία, λόγω των σφοδρών ανέμων

Λόγω επικινδυνότητας σκαλωσιάς, σε ανεγειρόμενη οικοδομή, που επηρεάζεται από τους σφοδρούς ανέμους, έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση, τμήμα της λεωφόρου Αθαλάσσας, στη Λευκωσία (παρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Αβρααμίδη.