ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Στις κεντρικές οδούς των πόλεων αναμένεται η καθημερινή αυξημένη τροχαία κίνηση.

Εργασίες που εκτελούνται σε διάφορες περιοχές, πιθανό να επηρεάζουν την ομαλή διακίνηση της τροχαίας κίνησης. Δείτε τους δρόμους που επηρεάζονται.