ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδικές εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές τον μήνα Νοέμβριο

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 2021 και για περίοδο τριών (3) μηνών περίπου, στον Κόμβο Κόρνου, θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής της νέας εξόδου από τον Κόρνο στον αυτοκινητόδρομο, με κατεύθυνση τη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, μετά την έξοδο Κόρνου στον αυτοκινητόδρομο, με κατεύθυνση τη Λεμεσό, θα είναι κλειστή για 400μ. περίπου και η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, από την Τετάρτη 14 Απρίλιου, 2021 θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης του κόμβου Κόρνου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 15 μήνες και αφορούν αφενός τη βελτίωση των υφιστάμενων κλάδων του κόμβου στη δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου, για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από Κόρνο/ Πυργά προς Λευκωσία και για έξοδο από Λεμεσό προς Κόρνο/ Πυργά, και αφετέρου τη δημιουργία νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά, από Κόρνο/ Πυργά προς Λεμεσό.

Επίσης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 2021 και για περίοδο δύο (2) μηνών περίπου, στον Κόμβο Κόρνου, θα διεξάγονται εργασίες βελτίωσης της υφιστάμενης εξόδου από Λεμεσό προς Κόρνο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας πριν την έξοδο Κόρνου προς τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λευκωσία θα είναι κλειστή για περίπου 400μ. περίπου και η τροχαία κίνηση προς Λευκωσία θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, την περίοδο 8 έως 30 Νοεμβρίου 2021, καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:30, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος των δέντρων στα πρανή, από το Τμήμα Δασών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 300μ. περίπου ανά φορά το έρεισμα του αυτοκινητοδρόμου από τον κυκλικό κόμβο Αεροδρομίου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και από τις δύο κατευθύνσεις, εναλλάξ.

Στην επαρχία Λάρνακας, την περίοδο 6/12/2021 – 17/12/2021, μεταξύ των ωρών 08:30 – 15:30, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, το Τμήμα Δασών θα προβαίνει σε εργασίες ψεκάσματος των δέντρων στα πρανή των αυτοκινητόδρομων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου, τμηματικά σε μήκος 300μ. περίπου ανά φορά.

Στη Λεμεσό, στο τμήμα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού, από την έξοδο Μουτταγιάκας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Νοσοκομείου Λεμεσού, από τις 17/11/2021 μέχρι τις 30/11/2021, από η ώρα 9:00 π.μ. μέχρι τις 16:00 εκτός Κυριακής, θα διεξάγονται εργασίες σκουπίσματος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το έρεισμα και σε κάποιες περιπτώσεις η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού καθώς επίσης και των συνδετήριων δρόμων των κυκλικών κόμβων, θα κλείνουν τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στην επαρχία Λεμεσού, σε τμήμα του δρόμου Παρεκκλησιάς – Κελλακίου στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, από τη Δευτέρα 01/11/2021 – 31/12/2021, θα διεξάγονται, από Ιδιωτική Εργοληπτική Εταιρεία εργασίες τοποθέτησης Αγωγού για την κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων για τις Ανάγκες του ΣΑΛΑ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μια λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου σε μήκος 120 μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με τη λειτουργία κινητού συστήματος προσωρινών φώτων τροχαίας.

Στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, την περίοδο 22/10/2021 – 31/12/2021, καθημερινά εκτός Κυριακών και αργιών, μεταξύ των ωρών 07:00 – 16:00, θα διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες αγωγών νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα της μίας λωρίδας κυκλοφορίας του δρόμου, από τη ‘δεξαμενή Χοιροκοιτίας’ μέχρι το αντλιοστάσιο του Τ.Α.Υ στην Κοφίνου, με κατεύθυνση προς Κοφίνου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 100μ. περίπου (με συνολικό μήκος 850μ. περίπου) και η διακίνηση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με τη χρήση προσωρινών φώτων τροχαίας.

Επίσης στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής της Φάσης 1 του οδικού δικτύου του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, την περίοδο 24/10/2021 – 23/4/2022, ο ανατολικός δρόμος που συνδέει τον δρόμο με το λιμάνι Βασιλικού θα είναι κλειστός για την τροχαία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση από και προς Βασιλικό θα διοχετεύεται στον αντίστοιχο δυτικό δρόμο, διαμέσου Μαρί εκτός από οχήματα και πεζούς που θα διακινούνται από και προς παρόδιες περιουσίες για τα οποία θα γίνονται οι ανάλογες διευθετήσεις.