ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Στις κεντρικές οδούς των πόλεων αναμένεται αυξημένη τροχαία κίνηση.

Οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι πιθανό να επηρεάζουν την ομαλή διέλευση της τροχαίας κίνησης. Δείτε σε ποιές περιοχές διεξάγονται εργασίες.