ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Συμφωνα με τις πρωινές αναφορές που λαμβάνουμε στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Στις κεντρικές οδούς των πόλεων αναμένεται να παρουσιαστεί πυκνή τροχαία κίνηση.

Εργασίες που διεξάγονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου ενδεχομένως να επηρεάσουν την ομαλή διέλευση της τροχαίας κυκλοφορίας.

Καλούνται όσοι θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.